Hjälpmedel

Elever med koncentrationssvårigheter påverkas mycket av intryck från omgivningen. Det finns hjälpmedel som filtrerar bort stimuli så att det blir lättare att fokusera.

Det viktiga är att göra en analys av vad som är svårt för eleven och sedan se vilka hjälpmedel som skulle kunna lösa eller förbättra denna situation. Prata med eleven om hur hjälpmedlet skulle kunna underlätta. Om eleven själv är intresserad av att göra något åt problemet är det större chans att hon eller han faktiskt använder hjälpmedlet.

Placering och miljöfaktorer
Placering i och möblering av rummet kan spela stor roll. Eleverna vet ofta själva var de arbetar bäst. Vikväggar, hörselkåpor och andra enkla hjälpmedel är användbara för att skapa en bra arbetsmiljö för den enskilda eleven. För vissa kan stolar med armstöd eller speciella sittkuddar göra det möjligt att sitta längre stunder än de annars skulle kunna.

Något att vara aktiv med
Att kunna variera sin arbetsställning eller ha något att plocka eller rita med då man ska vara fokuserad och uppmärksam, t ex vid genomgångar eller högläsning, kan göra det lättare för en del elever att fortsätta lyssna. För andra är detta inte någon bra idé. De blir för upptagna av det de sysslar med och koncentrationen blir lidande. Man får helt enkelt pröva sig fram.

Digitala hjälpmedel
Det finns idag mängder av program, appar och produkter som kan användas för att stödja koncentrationen. Att öva sådant som måste mängdtränas med hjälp av ett interaktivt dataprogram kan vara lättare än att göra det med penna och papper. Ofta finns belöningar i form av poäng eller uppmuntrande tillrop som är förstärkande och leder till att koncentrationen hålls på en hög nivå. Att få instruktioner och information som både är verbal och visuell är också till hjälp.

Program utformade för elever med dyslexi kan också vara användbara vid koncentrationssvårigheter. För att elever verkligen ska använda sig av redskapen är det viktigt att introduktionen av hjälpmedel också kombineras med träning i hur det ska användas.

Speciellt utformade hjälpmedel
Det finns hjälpmedel på marknaden som är särskilt framtagna för dem med de största svårigheterna. Bolltäcken, som barn med neuropsykiatriska svårigheter kan få utskrivna av en arbetsterapeut, hjälper många med sömnproblem. Tidshjälpmedel som timstock eller Time Timer kan vara användbara.

 

 PRAKTISKA TIPS

 • Ta bort störande ljud, t ex genom att ha hörlurar, stänga fönstret osv.
 • Inspelning med mobilen för att kunna lyssna på t ex instruktioner eller genomgångar igen. Bra när det är svårt att hålla kvar informationen i minnet.
 • Lyssna på musik när man arbetar hjälper vissa elever att koncentrera sig bättre.
 • Sändare och hörsnäcka. Detta gör att eleven uppfattar att jag som lärare pratar direkt till honom/henne.
 • Tidshjälpmedel: äggklocka, Time Timer, timstock, timglas, mobilens larm.
 • Ha något att plocka med som inte låter, t ex taktilbollar, lera, bivax.
 • Hjälpmedel som pennor, sittdynor, stressbollar, kooshbollar osv.
 • Seriesamtal samt sociala berättelser. Blir tydligare för eleven med bilderna.
 • Visuellt stöd: bilder, filmer, annat material.
 • För vissa elever är datorn ett oerhört bra hjälpmedel.
 • Läslinjal.
 • Datorprogram av olika slag.
 • Balansstol/dyna.
 • Studsmatta när man är klar.
 • Robomemo – ett träningsprogram för att öka koncentrationen.
 • Boxboll.
 • Minnesprogram och minneslekar.
 • Stresskulor eller stressbollar för de som är “pilliga” av sig.
 • Loggböcker där eleven kan skriva vad man kan göra när man är klar.
 • Hörselskydd, tysta lurar.
 • Spela in lektioner och genomgångar för att sedan kunna gå tillbaka och se igen.