Tydliggörande pedagogik i anpassad skola och LSS

Författare: Annelie Karlsson, Jennie Linde, Helena Molker Lovén och David Edfelt.
Publicerad: 2024-01-09
Antal sidor: 247

Den här boken visar hur tydliggörande pedagogik, med stort fokus på lyhörd kommunikation och visuella stöd, kan göra tillvaron mer begriplig, hanterbar och meningsfull för barn och unga i anpassad skola och LSS-verksamheter.
Tydliggörande pedagogik handlar om att visualisera och ge tydliga svar på vardagens frågor, som: Vad ska vi göra idag? Hur kommer utflykten gå till? Vem hämtar mig? Författarna visar hur struktur och tydliga rutiner tillsammans med bildstöd och hjälpmedel kan stärka barnens självständighet och skapa bättre förutsättningar för delaktighet, kommunikation och samspel. Ett helhetstänk och gott samarbete mellan skola, LSS-verksamhet och hem är utgångspunkten för att bygga den förutsägbarhet och trygghet barnen behöver.
Många av de metoder som presenteras i boken är lätta att komma i gång med och fungerar på generell nivå: med en enskild individ, i klass, på fritids, en hel skola eller verksamhet. Andra metoder tar mer tid att implementera men ger stor utdelning på sikt.
Tydliggörande pedagogik i anpassad skola och LSS är en bok för dig som arbetar i anpassad grundskola, anpassad gymnasieskola eller inom LSS: ledningsfunktioner, kursansvariga och all personal som arbetar närmast de barn och unga som vi finns till för. Den kan även användas för er som arbetar med vuxna med intellektuell funktionsnedsättning.

Beställ boken hos Natur och Kultur

Aktuellt

Flera nya böcker!

I januari publicerades boken Tydliggörande pedagogik i anpassad skola och LSS. Ett par dagar senare kom en ny version av boken Hjärna i förskolan. Den 15 februari kommer ytterligare en ny bok, Samtalsmetoder i förskolan. 

läs mer