Samtalsmetoder i förskolan

Författare: Malin Reuterswärd, Cajsa Jahn och David Edfelt
Publicerad: 2024-02-15
Antal sidor: 240

I den här boken får du redskap att kommunicera med alla barn i din grupp – inte minst de som av olika anledningar ofta krockar med vardagen.

Här beskrivs enkla men kraftfulla metoder som underlättar samtal och är ett stöd i vardagen när du till exempel ska förklara något, ge instruktioner eller lösa konflikter. De kan också användas när du vill hjälpa barnen att förstå ett sammanhang eller uttrycka sina känslor och tankar.

Samtalsmetoder i förskolan vänder sig till all pedagogisk personal i förskolan som vill hitta nya vägar att förstå och nå fram till så väl individ som grupp. Med förbättrad kommunikation får barnen stöd i att utvecklas i det sociala samspelet, tillsammans med en stärkt känsla av tillhörighet och självständighet.

Beställ boken hos Natur och Kultur

Aktuellt

Flera nya böcker!

I januari publicerades boken Tydliggörande pedagogik i anpassad skola och LSS. Ett par dagar senare kom en ny version av boken Hjärna i förskolan. Den 15 februari kommer ytterligare en ny bok, Samtalsmetoder i förskolan. 

läs mer