Rabalder i barnehagen

Författare: Bo Hejlskov Elvén och David Edfelt
Publicerad: 2019-07-16
Antal sidor: 187

Uro og krangling er en del av barnehagens hverdag. Stort sett lar problemene seg løse, men noen ganger blir man sittende fast i handlingsmønstre som forsterker konfliktene. Denne boka viser hvordan pedagoger og barnehagepersonale kan tenke og handle i en rekke utfordrende situasjoner.

Rabalder i barnehagen bygger på metoden lavaffektiv tilnærming, hvor følelsesregulering og tilpassing av krav er viktige faktorer. Forfatterne tar utgangspunkt i en rekke eksempler fra barnehagehverdagen, kobler dem med forskning, og presenterer 17 praktiske prinsipper som personalet kan ta utgangspunkt i for å forebygge og håndtere konflikter på en god måte.

Boka inneholder konkrete handlingsplaner for hva man kan gjøre når en konflikt er under oppseiling, utdypende studiemateriale samt et forord av Øyvind Kvello.

Rabalder i barnehagen inngår i en serie om lavaffektiv tilnærming for ulike målgrupper. Den henvender seg til ansatte i barnehagen og til studenter i barnehagelærerutdanningen.

Läs mer om boken hos förlaget

Aktuellt

Flera nya böcker!

I januari publicerades boken Tydliggörande pedagogik i anpassad skola och LSS. Ett par dagar senare kom en ny version av boken Hjärna i förskolan. Den 15 februari kommer ytterligare en ny bok, Samtalsmetoder i förskolan. 

läs mer