Specialpedagogik i skola och klassrum Kollegiehandledarens bok

Författare: Ann Lindgren, David Edfelt och Inger Langetz
Publicerad: 2023-04-21
Antal sidor: 168

För att utveckla ett gemensamt specialpedagogiskt förhållningssätt behöver skolpersonalen få möjlighet att metodiskt kartlägga och samarbeta kring utvecklingsområden.

Kollegiehandelarens bok Specialpedagogik i skola och klassrum presenteras en mängd verktyg som stöttar processerna på olika nivåer: i arbetslag, skola, rektorsområde eller på organisationsnivå. Den kompletterar Lärarens bok och vänder sig till såväl kollegiehandledare – främst specialpedagoger, speciallärare och förstelärare – som till kuratorer, rektorer, skolchefer och hela elevhälsoteam.

Läs mer om boken hos förlaget

David intervjuas om boken

Aktuellt

Flera nya böcker!

I januari publicerades boken Tydliggörande pedagogik i anpassad skola och LSS. Ett par dagar senare kom en ny version av boken Hjärna i förskolan. Den 15 februari kommer ytterligare en ny bok, Samtalsmetoder i förskolan. 

läs mer