Hjärna i förskolan

Författare: David Edfelt
Publicerad: 2024-01-17
Antal sidor: 224

Boken handlar om barnets och hjärnans utveckling – hur hjärnan fungerar och hur vi kan förstå våra olikheter. På ett begripligt sätt har författaren placerat kunskap om hjärnan i en förskolekontext. Några av bokens teman är anknytning, socialt samspel, känslor, lek och lärande samt funktionsnedsättningar.

Lättillgängliga fakta varvas med praktiska tips. Du får dessutom, genom en fiktiv förskola, följa syskonen Alice och William och deras kompisar, vars hjärnor växer och formas av händelser och upplevelser. Boken har också många tips om hur du som pedagog kan göra och avslutas med ett studiematerial som kan användas som diskussionsunderlag för att förbättra arbetet i din förskola.

I denna nya upplaga av boken Hjärna i förskolan har innehållet uppdaterats och nya texter tillkommit om bland annat motivation, hälsofrämjande rörelse, konstruerade känslor, att hantera utbrott och lågaffektivt bemötande.

 

Beställ boken hos Gothia kompetens

Aktuellt

Flera nya böcker!

I januari publicerades boken Tydliggörande pedagogik i anpassad skola och LSS. Ett par dagar senare kom en ny version av boken Hjärna i förskolan. Den 15 februari kommer ytterligare en ny bok, Samtalsmetoder i förskolan. 

läs mer