Datum: 12 september, 2019
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Västerås, Steam Hotell
Öppna föreläsningar

Anna Borg och Gunilla Carlsson Kendall talar tillsammans om utanförskap i skolan, vem som drabbas och hur man kan arbeta på ett systematiskt och framgångsrikt sätt för att komma tillrätta med problemen. Nytorpsmodellen som utformats av Anna Borg har visat sig framgångsrik för att hjälpa elever som hamnat i en långvarig problematisk skolfrånvaro, men visar också hur man kan förebygga skolsvårigheter med samma metoder. Modellen presenteras i boken “Utanförskap i skolan – förebygg och åtgärda med Nytorpsmodellen” Studentlitteratur 2018.