Webbutbildningar

Webbutbildningar

David har skapat två webbutbildningar, en för förskolan och en för skola, fritidshem och anpassad skola.   En förskola för var och en För en del barn innebär förskolans vardag stora utmaningar. Många av de situationer pedagoger upplever svåra att hantera är...
Vuxenutbildning

Vuxenutbildning

Jag erbjuder ett flertal olika föreläsningar anpassade för lärare inom universitet, högskola och annan vuxenutbildning. Föreläsningarna kan genomföras fysiskt eller med något av alla olika videokonferenssystem. Föreläsningarna görs oftast som halvdagar/kvällar (3...
Andra verksamheter

Andra verksamheter

Jag erbjuder ett flertal olika föreläsningar anpassade för olika verksamheter som arbetar med barn, ungdomar och vuxna som återkommande krockar med vardagen. Genom årens lopp har jag föreläst för lss-verksamheter, kommunal omsorgspersonal, socialtjänst, älderomsorg,...
Gymnasium

Gymnasium

Jag erbjuder ett flertal olika föreläsningar anpassade för gymnasieverksamheter. Föreläsningarna görs oftast som halvdagar/kvällar (3 timmar) men kan kortas eller utökas till hel- dagar samt anpassas i förhållande till verksamhetens behov. Kontakta mig gärna för...
Skola/fritidshem

Skola/fritidshem

Jag erbjuder ett flertal olika föreläsningar anpassade för skol- och fritidsverksamheter. Föreläsningarna kan genomföras fysiskt eller med något av alla olika videokonferenssystem. Föreläsningarna görs oftast som halvdagar/kvällar (3 timmar inkl paus) men kan...
Förskola

Förskola

Jag erbjuder ett flertal olika föreläsningar anpassade för förskolan Föreläsningarna kan genomföras fysiskt eller med något av alla olika videokonferenssystem. Föreläsningarna görs oftast som halvdagar/kvällar (3 timmar inkl paus) men kan kortas eller utökas till...