Inledning

Inledning

Vi är alla olika när det gäller vår förmåga att koncentrera oss i olika situationer. Sådant som påverkar koncentrationen är t ex hur intresserade vi är, om det finns störande ljud i omgivningen eller om vi är upptagna av andra tankar. För vissa elever är detta ett...

Struktur och rutiner

Struktur och rutiner En tydlig arbetsgång och struktur leder till att man inte behöver fokusera på själva tillvägagångssättet när man ska arbeta med en uppgift. Man gör som vanligt. I de lägre åldrarna är det vanligt att man jobbar med struktur och rutiner i...

Miljö

Miljö Hur miljön ska vara för att vi ska kunna koncentrera oss varierar. För en del behöver det vara helt tyst om de ska kunna läsa, skriva, räkna eller jobba med en uppgift som kräver tankearbete. Andra verkar kunna sitta mitt i ett sammelsurium av röster, ljud och...

Hjälpmedel

Hjälpmedel Elever med koncentrationssvårigheter påverkas mycket av intryck från omgivningen. Det finns hjälpmedel som filtrerar bort stimuli så att det blir lättare att fokusera. Det viktiga är att göra en analys av vad som är svårt för eleven och sedan se vilka...

Vad pedagogen kan göra

Vad pedagogen kan göra Det kan vara svårt att räcka till som pedagog. Med en eller flera elever som har behov av särskilt stöd kan man lätt själv känna sig otillräcklig. Ha inte som målsättning att lösa alla problem på en gång. Du behöver inte heller ha alla...

Vad du som elev kan göra

Vad du som elev kan göra Koncentrationssvårigheter leder ofta till att det blir jobbigare i skolan. Om du vet att du har svårt att koncentrera dig i olika situationer är det viktigt att veta när det fungerar bra och när det inte gör det. Det kan vara bra att skriva...

Vad du som förälder kan göra

Vad du som förälder kan göra Barn och ungdomar som har svårt att koncentrera sig behöver förståelse för sina problem och hjälp för att underlätta vardagen. Som förälder kan man behöva vara mer engagerad och aktiv i förhållande till skolan och i andra sammanhang än de...