Inledning

Inledning

En del elever som har svårt att styra sig själva reagerar kraftigare och mer omedelbart i olika situationer än andra. Ett barn med svårigheter att hantera sina känslomässiga reaktioner tappar lättare balansen vid motgångar och kan då reagera både kraftigt och...

Struktur och rutiner

Struktur och rutiner Det går åt mer mental energi för oss alla när vi befinner oss i nya, okända situationer. För vissa elever är sådana situationer som andra vant sig vid fortfarande svåra att överblicka. Rutiner gör att vi inte behöver tänka så mycket på det vi ska...

Miljö

Miljö Miljön kan spela stor roll för elever som har svårt att kontrollera sina känslor. Såväl den fysiska som den psykiska miljön har betydelse för hur eleven fungerar. Fysiska miljön En stimmig miljö med många människor ökar risken för sammanstötningar och...

Hjälpmedel

Hjälpmedel Det finns många olika program och metoder för att arbeta med barn och ungdomars känslor. De handlar om hur man ska förhålla sig till varandra, hantera sina känslor och så vidare. Även manualbaserade program kräver att gruppledaren är väl förtrogen med...

Vad pedagogen kan göra

Vad pedagogen kan göra Att ha en positiv relation till eleven där denna känner sig trygg och omtyckt av de vuxna, är viktigt för de elever som lätt hamnar i affekt. De som helt tappar fattningen av sådant som andra elever klarar, behöver både förståelse och hjälp att...

Vad du som elev kan göra

Vad du som elev kan göra Att hantera sina känslor är olika svårt för olika människor. En del reagerar starkare än andra. Det kan vara besvärligt i många situationer. Om man snabbt blir arg är det lätt att göra saker som man sedan ångrar. Ta hjälp av vuxna Har du lätt...

Vad du som förälder kan göra

Vad du som förälder kan göra Som förälder är det betungande när det inte fungerar för barnet i skolan. Något av det jobbigaste är när barnet ofta hamnar i konflikter och har svårt att styra sitt beteende. Det är då lätt att känna att man behöver försvara sitt barn mot...