Utmaningar i förskolan. Att förebygga problemskapande beteenden

Utmaningar i förskolan. Att förebygga problemskapande beteenden

Författare: David Edfelt Publicerad: 2015-06-15 Antal sidor: 248 För många barn innebär vardagliga situationer och rutiner i förskolan mycket stora utmaningar. Nyckeln till att hjälpa dessa barn är rätt kunskap hos pedagogerna. Boken Utmaningar i förskolan – att...
Om olika svårigheter

Om olika svårigheter

Ingen kan undgå att notera att det har blivit vanligare att barns svårigheter utreds och att andelen barn som får en neuropsykiatrisk diagnos ökar. Kunskapen om diagnoser som adhd eller autism har blivit mer spridd och symtom som förknippas med dessa svårigheter känns...
Hjärna i förskolan

Hjärna i förskolan

Vägen till barns lärande och utveckling Författare: David Edfelt Publicerad: 2017-11-20 Antal sidor: 224 Boken Hjärna i förskolan handlar om barnets och hjärnans utveckling – hur hjärnan fungerar, utvecklingen av hjärnans funktioner och hur vi kan förstå våra...
Beteendeproblem i förskolan

Beteendeproblem i förskolan

Författare: Bo Hejlskov Elvén, David Edfelt Publicerad: 2017-09-22 Antal sidor: 160 Konflikter och beteendeproblem är ofta vardag i förskolan. Den här boken visar hur personalen kan tänka och agera i mötet med barnen i en mängd utmanande situationer. Metoderna utgår...
Lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande

Redaktörer: Axel Chipumbu Havelius Författare: Amelie Bergendorff Fristedt, Maria Bühler, David Edfelt, Tina Emet, Bo Hejlskov Elvén, Annica Kosner, Erik Rova, Anton Sjögren, Carita Li Smyth och Terese Österholm Publicerad: 2016-11-30 Antal sidor: 200 Lågaffektivt...
Inledning

Inledning

Att möta andra människor i sociala situationer är något vi alla gör från tidig ålder. Successivt lär sig barnet de sociala spelreglerna i samspelet med andra. Outtalade regler De sociala spelreglerna är dels uttalade regler om vad man kan, respektive inte kan göra mot...