Tipsbanken – nu även för förskolan!

Tipsbanken har vuxit och nu finns en helt ny del publicerad: Tipsbanken Förskola.

Tipsbanken förskola är uppbyggd på samma sätt som Tipsbanken Skola. Den består av sex övergripande teman med underkategorier. Tipsen är insamlade från personal verksamma i förskolan. Sedan är tipsen sorterade och kompletterade med texter som sätter dem i ett sammanhang.

Du hittar tipsbanken förskola här

Aktuellt

Flera nya böcker!

I januari publicerades boken Tydliggörande pedagogik i anpassad skola och LSS. Ett par dagar senare kom en ny version av boken Hjärna i förskolan. Den 15 februari kommer ytterligare en ny bok, Samtalsmetoder i förskolan. 

läs mer