Tack Gunilla för gott samarbete!

Provivus är numera en del av psykologdavid.se

2007 bildade Gunilla Carlsson Kendall och jag Provivus. Vi utvecklade processutbildningar för skolor och förskolor, men även andra verksamheter, exempelvis habiliteringen. Alla dessa lärare, fritidspedagoger, förskollärare och annan personal samt rektorer och elevhälsopersonal vi träffat genom årens lopp. Vilken kompetens vi mött och vad spännande och lärorikt det varit. Ett stort tack till Gunilla för vårt fina samarbete.

Gunilla Carlsson Kendalls hemsida finner du här.

Och här ovan finner du allt om mig.

David Edfelt, psykolog och författare

Aktuellt

Flera nya böcker!

I januari publicerades boken Tydliggörande pedagogik i anpassad skola och LSS. Ett par dagar senare kom en ny version av boken Hjärna i förskolan. Den 15 februari kommer ytterligare en ny bok, Samtalsmetoder i förskolan. 

läs mer