Tack Gunilla för gott samarbete!

2007 bildade Gunilla Carlsson Kendall och jag Provivus. Vi utvecklade processutbildningar för skolor och förskolor, men även andra verksamheter, exempelvis habiliteringen. Alla dessa lärare, fritidspedagoger, förskollärare och annan personal samt rektorer och elevhälsopersonal vi träffat genom årens lopp. Vilken kompetens vi mött och vad spännande och lärorikt det varit. Ett stort tack till Gunilla för vårt fina samarbete.

Gunilla Carlsson Kendalls hemsida finner du här

Aktuellt