Nya Webbutbildningar

David har skapat två Webbutbildningar, en för förskolan och en för skola, fritidshem och anpassad skola.

Utbildningarna heter “En förskola för var och en” och “En skola för var och en” och de syftar till att ge pedagogisk personal ökade kunskaper och strategier för att förebygga misslyckanden och hantera svåra situationer för barn och elever som återkommande krockar med förskolans/skolans vardag.

Läs mer om utbildningarna här

Aktuellt

Flera nya böcker!

I januari publicerades boken Tydliggörande pedagogik i anpassad skola och LSS. Ett par dagar senare kom en ny version av boken Hjärna i förskolan. Den 15 februari kommer ytterligare en ny bok, Samtalsmetoder i förskolan. 

läs mer