Ny bok: Autism och ADHD i fritidshemmet

För en del elever kan vardagliga situationer på fritidshemmet skapa stress och oro. Ofta helt i onödan!

Den här praktiska handboken visar hur tydliggörande pedagogik kan göra fritidshemstiden begriplig, hanterbar och meningsfull. Tack vare enkla tekniker som visuella stöd, scheman och tydliga instruktioner kan du kompensera för nedsatta funktionsförmågor och anpassa undervisningen och lärmiljön på fritidshemmet.

Autism och ADHD i fritidshemmet – tydliggörande pedagogik vänder sig till alla blivande och verksamma lärare med inriktning mot fritidshemmet samt övrig personal och elevassistenter, som vill dra nytta av elevernas styrkor och utveckla verksamheten så den blir tillgänglig för alla elever.

Boken är skriven av Cajsa Jahn, Malin Reuterswärd, David Edfelt och Anna Sjölund. Det är den fjärde boken i serien. Publiceras i augusti 2020.

Aktuellt

Ny bok: Få familjen att funka

I Januari 2021 publicerades Få familjen att funka. Boken är skriven av David Edfelt, Cajsa Jahn, Malin Reuterswärd, och Anna Sjölund. Den finns också inläst som ljudbok.

läs mer

Podcast: Relatera mera

Om vuxnas kommunikation och konflikthantering med barn och unga. Samtal mellan författarna David Edfelt (psykolog) och Petra Krantz Lindgren (beteendevetare).

läs mer