Artiklar i Förskoletidningen

Nu kan du läsa ett antal av Davids artiklar i Förskoletidningen!

Omsorgens språk ger språklig utveckling

En fråga om respekt

Att vara steget före

PERMA – ett stöd i vardagen

Ansvarsprincipen i utmanande situationer

Att uteslutas är som att få en smocka

Är du intresserad av att prenumerera på Förskoletidningen? Läs mer här…

Aktuellt

Flera nya böcker!

I januari publicerades boken Tydliggörande pedagogik i anpassad skola och LSS. Ett par dagar senare kom en ny version av boken Hjärna i förskolan. Den 15 februari kommer ytterligare en ny bok, Samtalsmetoder i förskolan. 

läs mer