Utbildning, handledning och utveckling

Min utgångspunkt är att kunskap från psykologin och neurovetenskaperna är användbar för att förstå det som sker i vardagen vid stress, problemskapande beteenden och svåra situationer i såväl förskola, skola och fritids som i hemmet, boendet eller i arbetslivet. Jag brinner för att de som ständigt krockar med vardagen ska bli förstådda och kunna få en tillvaro som bygger på tillit, respekt och medmänsklighet. Att istället för ständiga misslyckanden uppleva att det finns möjligheter.

David Edfelt, leg psykolog och författare

Aktuellt

Flera nya böcker!

I januari publicerades boken Tydliggörande pedagogik i anpassad skola och LSS. Ett par dagar senare kom en ny version av boken Hjärna i förskolan. Den 15 februari kommer ytterligare en ny bok, Samtalsmetoder i förskolan. 

läs mer